Jak pracuji

Hlavní náplní naší práce je tvorba projektové dokumentace všech stupňů

jak obytných staveb, tak objektů občanské vybavenosti.

Co se postavilo:

31.8.2012 – Otevření Turistického centra na Florenci

3.9.2012 – Zahájení provozu výdejny jídel , Obchodní akademie, Praha 3

Co se staví:

Prodejní stánek na Florenci

Rodinný dům v Čelákovicích a v Kostelci nad Labem

Co se navrhuje:

Kavárna v Bolzanově ulici, Praha 1