Hostomický pivovar

2011, Návrh rekonstrukce objektu pivovaru v Hostomicích

Ve spolupráci s ing. Liborem Doležalem

Stávající objekt pivovaru je obdélníkového půdorysu 24,5 x 12,6 m. Budova je dispozičně rozdělena na část jednopodlažní – pivovarský provoz – a část dvoupodlažní, která navazuje na pivovar a jejíž dominantu tvoří dvoulískový hvozd.

Realizace 2012.

Domov seniorů v Panenských Břežanech

2007, Studie nového ubytovacího pavilonu

Ve spolupráci s ateliérem Grido

Za pomoci orgánů památkové péče byly redefinovány původní areálové urbanistické vztahy. Výraz pavilonu vychází z přemodelování centrálního kompaktního objektu na objekt ve tvaru latinského kříže. Tento tvar plní funkci přenosu barokních trajektorií v historicky složitém prostoru.