Domov seniorů v Panenských Břežanech

2007, Studie nového ubytovacího pavilonu

Ve spolupráci s ateliérem Grido

Za pomoci orgánů památkové péče byly redefinovány původní areálové urbanistické vztahy. Výraz pavilonu vychází z přemodelování centrálního kompaktního objektu na objekt ve tvaru latinského kříže. Tento tvar plní funkci přenosu barokních trajektorií v historicky složitém prostoru.